Kriterier for å søke om et lån uten sikkerhet på dagen

forbrukslånLurer du på om det er noen generelle minimumskrav for å kunne søke om lån uten sikkerhet på dagen? Kanskje du er usikker på om du har høy nok årsinntekt eller er gammel nok i forhold til det bankene krever?

Alle banker og finansselskaper opererer med sine egne vilkår for å kunne søke om lån, men det er de samme type vilkår som går igjen. Nedenfor kan du lese mer om hva disse kravene innebærer, og om du oppfyller minstekravene for å kunne søke.

Alder

Uansett hvilken bank eller hvilket finansieringsselskap man velger, kreves det at lånesøker har fylt 18 år. Man må altså være myndig for å kunne ta opp et forbrukslån. Enkelte aktører stiller høyere krav til alder, der det for eksempel kreves at lånesøker har fylt 20 eller til og med 25 år. Bank Norwegian og Re:member har imidlertid det laveste kravet til alder for forbrukslån, og hos dem holder det at lånesøker har fylt18 år. I oversikten finner man informasjon om de ulike bankenes minstekrav til alder, slik at man raskt og enkelt kan se hvilket forbrukslån som man kan søke på ut fra alderskravet.

Årsinntekt  

For å kunne søke om lån uten sikkerhet må man ha en eller annen form for inntekt. Dette behøver ikke være vanlig arbeidslønn, og f.eks. uføretrygd, pensjon eller inntekt fra egen virksomhet regnes i denne sammenheng som inntekt. Er man selvstendig næringsdrivende, må man ha vært dette i minst 3 år for å kunne søke om lån uten sikkerhet.

Bank Norwegian har lavt krav til årsinntekt for å kunne søke lån uten sikkerhet, mens andre aktører opererer med høyere minstekrav til inntekt. Santander Consumer Bank krever f.eks. at lånesøker har minimum kr. 200.000,- i årsinntekt, mens yA Bank har satt minstekravet til kr. 250.000,-. Ved å studere oversikten over de ulike bankene, vil man raskt få informasjon om hvilke lån som er aktuelle for deg, sett ut fra egen årsinntekt.

Ingen betalingsanmerkninger

For å kunne få innvilget et lån uten sikkerhet, krever samtlige banker og finansieringsselskaper at lånesøker ikke har betalingsanmerkninger eller aktive inkasso-saker mot seg. Har man misligholdt lån eller kreditter, vil man derfor automatisk få avslag om lån uten sikkerhet.

Regelen er imidlertid slik at betalingsanmerkningen skal fjernes umiddelbart etter at man har gjort opp for seg, og da har man mulighet for å søke på nytt.

Noen tilbydere reklamerer med lån til refinansiering, selv om man har betalingsanmerkning. Her er det ikke snakk om lån uten sikkerhet, men at man kan refinansiere dersom banken tar pant i boligen.

Norsk statsborger

Banker og finansselskaper stiller ofte krav om at lånesøker må være norsk statsborger. Alternativt kreves det at man bor i Norge og har betalt skatt til Norge de siste 3 årene.

Kredittvurdering

I tillegg til krav om alder og årsinntekt, vil banker og finansselskaper alltid foreta en kredittvurdering av lånesøker. Dette er en oversikt over lånesøkers personlige økonomi, og gir banken en pekepinn på hvor stor risiko det er å låne ut penger til vedkommende.

Ut fra en kredittvurdering får banken en kredittscore på lånesøker, som i de fleste tilfeller er et tall mellom 0 og 100. Jo høyere kredittscore lånesøker har, jo større sjanse er det for at lånesøknaden blir innvilget. Får man lav til middels kredittscore, vil man ofte kunne få innvilget lånet likevel, dersom man tar med en medsøker.

Kort oppsummering

Alle personer som ønsker å søke om forbrukslån på dagen, må forholde seg til bankenes minstekrav, og sørge for at disse er oppfylt før man sender inn søknaden. Det stilles generelt sett ikke strenge krav til alder og inntekt, men kravet om at lånesøker ikke må ha betalingsanmerkninger, er svært strengt. Dersom du er ute etter å søke om et lån på dagen, kan vi anbefale nettsiden https://www.lånepådagen.no