Hva er et indexfond?

Et indexfond er en av de mange typene verdipapirfond man kan sette sparepengene i for å oppnå høyere avkastning enn hva man gjør ved sparing på vanlig bankkonto. I disse dager er det veldig populært å investere i slike fond, noe som først og fremst kommer av en lav inngangsbillett (muligheter for alle å spare i slike fond) samtidig som mulighetene for avkastning er gode. I tillegg er det billig å investere i indexfond, spesielt hvis man sammenligner utgifter og forvaltningskostnader i forhold til andre typer fond.

Slik fungerer et indexfond

I et indexfond er det et krav om at det skal investeres tilsvarende referanseindeksen til fondet. På denne måten får man en forutsigbar, men sjeldent veldig høy, avkastning på investeringene. Samtidig forenkler det jobben til den som skal gjøre investeringene i fondet, noe som igjen bidrar til lave forvaltningskostnader og et billig fond for deg og sparepengene dine. Dette er grunnen til at de fleste som ønsker å komme i gang med fondsparing velger nettopp indexfond. Her har du lav risiko, lave kostnader og forutsigbar avkastning på sparepengene dine. Har du lyst til å komme i gang med sparing i indexfond? Under her skal vi se nærmere på seks billige indexfond.

KLP IndexFond

KLP er en populær tilbyder av sparing i fond. I skrivende stund tilbyr de sparing i hele syv forskjellige indexfond, der du selv velger om du vil investere bare i Norge, Norden, Europa eller hele verden. Forvaltningshonoraret ligger på lave 0,20 prosent for de nordiske fondene, mens det ligger på 0,30 prosent for de øvrige. Dette er forholdsvis lave priser, men ingenting utenom det vanlige når man snakker om indexfond, selv om KLP selv påstår at de har blant markedets billigste indexfond.

DNB

DNB har også indexfond som du kan spare i dersom du er bankkunde hos DNB. Du investerer enkelt i disse fondene via nettbanken. Også her kan du velge mellom globale eller lokale investeringer, i henholdsvis DNB Norge Indeks og DNB Global Indeks. Begge fondene har et forvaltningshonorar på 0,3 prosent. Det norske indeksfondet følger hovedindeksen på Oslo Børs, mens det internasjonale følger utviklingen på verdensindeksen (MSCI World). Det er ingen gebyrer ved kjøp og salg i disse fondene.

Alfred Berg Indeks Inst

Alfred Berg-fondene er blant de mest populære i Norge, takket være deres gode historikk og høye avkastning de seneste årene. Flere år på rad har Alfred Berg Gambak vist seg å være det fondet med høyest avkastning. Også deres Indexfond er populært, og med et maksimums forvaltningshonorar på lave 0,09 prosent er det også et av de billigere indexfondene i landet. Fondet følger Oslo Børs sin hovedindeks, og har som målsetning å gi en avkastning tett opp mot referanseindeksen på børsen. Risikoen er tilnærmet identisk som referanseindeksen.

Handelsbanken Europafond Index

Dette fondet følger referanseindeksen MSCI (europeisk børs) og investerer i aksjer rundt om i Europa. Totalt består indeksen av rundt 500 aksjer fordelt i 16 vesteuropeiske land, og fondet har som mål å tilby avkastning opp mot den nevnte indeksen. Her koster det et forvaltningsgebyr på 0,40 prosent, noe som er en god del høyere enn de allerede nevnte indexfondene. Allikevel kan det være et godt alternativ dersom man vil inn på den europeiske børsen.

Nordea Global Index Fund

Er du kunde – eller vurderer å bli det – hos Nordea, så er deres globale indexfond mulig å investere i. Dette fondet følger referanseindeksen til MSCI World Net Total Return NTR, og har som mål å gi avkastning opp mot referanseindeksen på denne børsen. Det er altså snakk om globale investeringer, og kan være et spennende fond å følge med på – men også stressende for mange. Blant investeringene som har blitt gjort de seneste årene har man teknologigiganter som Apple, Microsoft og Facebook på listen.

Storebrand Indeks

Til sist skal vi også ta med det globale indexfondet til Storebrand, som investerer i selskaper over hele verden. Indexfondet følger den globale børsen og investerer spesielt i land som Kina, India og Brasil. Forvaltningshonoraret ligger på lave 0,30 prosent, og dette er et spennende fond for fremtiden. Referanseindeksen som følges er MSCI World NR. Passer bra for deg som vil investere i det globale markedet med forholdsvis lav risiko og muligheter for god avkastning.